årsmeldinger og regnskap

Utsikt frå Golta
Utsikt frå Golta Foto: Marianne Soltvedt

Her finner du årsmeldinger og regnskap for Sund Turlag. Alle årsmeldingane for Sund Turlag ligg som PDF-fil på denne sida.
Første driftsår som lokallag av Bergen og Hordaland Turlag var 2013.

Årsmøte 2016

Årsmelding for 2016 og referat frå årsmøte finn du i høgre kolonne.

22. juni vart det avholdt årsmøte for Sund Turlag i eit klasserom på Pollen skule.

Det var opptalt 18 stemmeberetigette på årsmøte. I tillegg var der ein som netopp var meldt inn men som vi ikkje hadde i listene våre og  ei som ikkje var medlem, frå kommunen og ynskja å vera med som observatør då ho handsama søknader om støtte til frivillige lag. Tilsaman var vi 20 deltakara på møte.

Til sak 2 på årsmøte vart det laga ei skjematisk oversikt over endringene som er gjort etter revidering av årsrekneskap for 2013 til 2015, skjema/saksopplysningane finn du her.

Klikk her for å skrive tekst.

Ved å trykke på teksten under bilde av årsmeldinga du ynskjer å lesa lastes det ned ei PDF-fil av årsmeldinga.

Årsmelding 2016, 19,2 MB  ​​​​

​​​Årsmøte referat​​​​​​​