Marin forsøpling

Marin forsøpling
Marin forsøpling Foto: Miljødirektoratet

Bli med å rydde "herreløst" avfall frå skjærgården når du går på tur.  Du får gratis plastsekkar til dette formålet. Fulle sekkar kan leverast gratis til gjenbruksstasjon eller bli henta når renovasjonsbilen hentar hushaldningsavfall.

Marin forsøpling - BOF bistår Statens Naturoppsyn (SNO) i fjerning av "herreløst" avfall fra skjærgården på Vestlandet!

Sjå innslag i Vestlandsrevyen torsdag 26. mai.

Marin forsøpling er eit stort problem, men no kan du henta gratis plastsekkar som du kan ta med deg og hjelpa til med å samla inn marint søppel. Fulle sekkar kan takast med til gjenbruksstasjon og leverast gratis eller settast ut slik at renovasjons bilen kan ta dei med når dei hentar inn hushaldningsavfall.


Ynskjer du å rydda på ein plass der det er langt å gå tilbake til bilveg kan du ta kontakt med Sund Turlag så kan vi finna ein plass å samla avfallet i Big bags. Då kan båten til BOF, Frifant, legga til og henta avfallet.
Etter kvart som vi set ut Big bags vil vi oppdatera på facebook og nettsida vår kor desse står og kor lenge dei vil stå utplasert før dei bil henta av Frifant.
BOF saman med oss har eit ynskjer om snarleg å få rydda:
- Setervika på Høyland
- Kobbavågen og Risøyvågen
Veldig kjekt om dåke dele med andre dette iniativet og er med på dugnad for reine strender.

Du kan henta plastposar:

- Fjellvar på Straume
- Sund Turalg
-