Årsmøte 2016

Sko på trammen til Gullhorgabu
Sko på trammen til Gullhorgabu Foto: Fredrik Mortensen

Det kalles herved inn til årsmøte 2016.

Årsmøte vert heldt torsdag 22. juni på Pollen skule kl 19.00

Saksliste
- Årsmelding med rekneskap
- Reviderte årsrekneskap
- Valg
- Inkomne saker

Frist for innlevering av saker til årsmøte er larudag 17. juni


Vel møtt. enkel servering


Årsmeldinga finn du som PDF-fil til høyre for denne artikkelen.
Eller du kan lese papirutgaven på Sund Folkebibliotek.