Fleirkultur

Artikkel i Sti og Varde 2016
Artikkel i Sti og Varde 2016 Foto: Laila Mortensen

Vi har hatt eit engasjement retta mot mottaket i Sund, dette har vi gjort saman med Sund Røde Kors og mottaket i Sund, Hero. Aktiviteten har vært å gå på turar, deltatt på arrangement samt arrangert kurs og overnattingsturar ute i naturen.

Mottaket i Sund er nedlagt frå juli 2017 og vi vil derfor søkja å retta kreftene mot dei som har fått opphald i kommunen.

Det vidare arbeidet vil i stor grad bli arrangert gjennom Sund Røde Kors.

Det vi har gjort

Gått utallige kystpass turar og nærturar i nabokommunane

Ferskingkurs

Deltatt på Til Topps 2016

Sommartur i 6 dager med kajakk og kano der vi overnatta i telt og BOF-hytte

Våtkort kurs med overnatting ute i telt

Helgetur til Gullhorgabu i nydeleg haust-sol :)

Deltatt våren 2017 på Til Topps

Grillfest med aktiviteter og fisking for dei siste som bur på mottaket, juli 2017

Samt mange fleire turar og sosiale samlingar